Tjänster

 

Åke Abrahamsson Bygg är ett flexibelt byggföretag. Vi är måna om att ha en nära dialog med våra kunder, för att kunna erbjuda optimala lösningar.

 

Ny-, om- och tillbyggnation

 • Villor i lösvirke
 • Lokaler för lantbruk
 • Lokaler för livsmedelsproduktion
 • Butiker
 • Flerbostadshus
 • Industrifastigheter
  … m.m.!

Renovering/reparationer

 

Vi utför små som stora reparations- och renoveringsarbeten:

 • Badrumsrenovering
 • Takläggning
 • Fasadrenovering
 • Brand- och vattenskador
 • Fönsterbyten

Välkomna att kontakta oss för att diskutera det Ni vill ha utfört!