Länkar

 

Sveriges Byggindustrier (BI)

 

Bild föreställande: www.bygg.org

 

www.bygg.org

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggsektorns bransch- och arbetsgivarförbund med ca 2.700 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag).